UČENJE VEN. ALAK TSAWA RINPOCHE-a
OD 5. LISTOPADA DO 7. LISTOPADA 2012 U ZAGREBU

Dijeljenje duboke duhovne veze s Geshe Alak Tsawa Rinpoche-om već više od dva desetljeća, još jednom popločalo je put Rinpoche-u da prihvati poziv upućen od Lobsang Norbu-a (predsjednika D. Šmalcelja) i dopredsjednice Reene  da posjeti naš budistički centar 'Padmasanu' u Zagrebu po drugi puta i time ponovno duhovno obogati  članove našega Društva.  Genla Lobsang Norbu (Šmalcelj) upoznao je Rinpoche-a još ranih godina za vrijeme svog budističkog studija u 'Shera Jhe' Mahayana budističkom sveučilištu u južnoj Indiji. U to vrijeme Lobsang je živio kod Rinpoche-a i primio od njega tokom vremena mnogo usmenih prijenosa učenja sutre i tantre. Još jednom bilo je divno vidjeti duboko duhovno prijateljstvo puno ljubavi i međusobnog uvažavanja između Rinpoche-a i Lobsanga a na korist budističkoj Sanghi.  Rinpoche je podučavao u Zagrebu direktno na tibetanskom a Gen. Lobsang Norbu je prevodio učenje na hrvatski jezik. Sve se odvijalo spontano. Za neke od dugogodišnjih članova naše budističke Sanghe bio je to ponovni susret s jednim od njihovih duhovnih učitelja, jer su prethodno primili od Rinpoche-a  učenje i inicijacije u tantričke prakse na bijelog Manjushrija i Medicinskog Budu, za vrijeme grupnog putovanja u Italiju 2006. g.

Učenje je započelo 5-og listopada s ceremonijom priklanjanja 'utočištu' koje uvodi osobu na budistički put. Tokom ove ceremonije iz dubokog štovanja osoba uzima utočište u trima draguljima – Buddhi, Dharmi i Sanghi i razvija povjerenje prema duhovnoj praksi. Nakon toga primljeni su Pratimoksha zavjeti za svjetovne osobe kao i zavjeti Bodhisattve.  Pratimoksha zavjeti su također znani kao "zavjeti za individualno oslobođenje" i predstavljaju vanjsku razinu obaveze prema prakticiranju. Unutrašnja razina obaveze prema praksi su bodhisattvini zavjeti u Mahayani. To je razvoj nemjerljivog suosjećanja za sva osjetilna bića uz duboku svjesnost praznine koja je krajnja priroda fenomena. U stvari, bodhichitta je samo srce i razlikovno obilježje Mahayane. Rečeno je da je bodhichitta potrebna na početku, tokom cijelog puta i na kraju Mahayana puta.

Sljedeći dan, 6-og listopada započeo je povoljno s molitvom 'utočištu' i velikim prinosom mandale. Rinpoche je dao usmeno objašnjenje teksta zvanog "Tri osnovna aspekta puta" (Tib. Lam-g'tso r'nam-g'sum) koji je sastavio Lama Je Tsongkapa. Ovaj tekst, iako malen, sadržava suštinu svih učenja sutre koja su osnova sva tri kotača – Hinayane, Mahayane i Vajrayane. Tri glavna principa kao što se spominje u tekstu odnose se na um odricanja prianjanja za prolazno, bodhicittu i ispravno gledište 'prazninu'. Upravo kao što se građevina može srušiti ako je njezin temelj slab, na isti način ako naš temelj (koji čine sutra učenja) nije jak, naša tantrička praksa neće donijeti plodne rezultate. Na taj način tekst je objašnjen jasno i u detalje prije primanja tantričkog opunomoćenja koje je uslijedilo sljedećeg dana.

7-og listopada Rinpoche nas je obdario svetim opunomoćenjem-inicijacijom u Bijelu Taru-Kotač mudrosti, za dug život (Tib. Yeshe Korlo Drolkar tse'ring'). Ovu je praksu Rinpoche primio direktno u usmenom učenju od prošlog H.E.Kyabje Trijang Rinpoche-a i u nekoliko navrata od H.H. Dalai Lame. Rinpoche je to također prakticirao tantru bijele Tare u svojim prijašnjim inkarnacijama i u tome postao meditacijski majstor. Opunomoćenje je dato u cijelosti sadržavajući nekoliko grupa opunomoćenja za praksu u različite svrhe kao na primjer za dug život, akumulaciju zasluga, sazrijevanje mudrosti, itd.

Članovi naše Sanghe zahvalni su Rinpoche-u na njegovoj ljubaznosti i prekrasnom učenju i praksi. Svi smo se obvezali na temelju primljenih zavjeta i izrazite želje Rinpoche-a da ćemo nastaviti prakticirati zajedno kao grupa s jedinom motivacijom da to bude u korist svih osjetilnih živih bića a također, kada savladamo tehniku prakse, da odemo u povlačenje na ovu tantru jednom godišnje.


Grupna fotografija snimljenja za vrijeme učenja Ven. Alak Tsawa Rinpochea.

Grupna fotografija snimljenja za vrijeme učenja Ven. Alak Tsawa Rinpochea.

Ven. Alak Rinpoche sa Genla Lobsang Norbu (Drago) iLhamo Ozer Chenmo (Reena).

Ven. Alak Rinpoche sa Genla Lobsang Norbu (Drago) iLhamo Ozer Chenmo (Reena).

Dobivanje Dharma imena.

Dobivanje Dharma imena.

Prinos mandale.

Prinos mandale.

Prinos koji simbolizira Buddhino tijelo.

Prinos koji simbolizira Buddhino tijelo.

Prinos koji simbolizira Buddhin govor.

Prinos koji simbolizira Buddhin govor.

Prinos koji simbolizira Buddhin um.

Prinos koji simbolizira Buddhin um.

Oltar Yeshe Korlo.

Blagoslov Yeshe Korlo za vrijeme inicijacije.

Blagoslov Yeshe Korlo za vrijeme inicijacije.

Primanje nektara blagoslova za vrijeme inicijacije.

Tsog prinos.

Tsog prinos.

Ven. Alak Rinpoche, Genla Lobsang Norbu (Drago) i Lhamo Ozer Chenmo (Reena) za vrijeme inicijacije.

Neki od učenika za vrijeme odmora za čaj.

Neki od učenika za vrijeme odmora za čaj.

Neki od učenika za vrijeme odmora za čaj.

Ven. Alak Rinpoche, Genla Lobsang Norbu (Drago) and Lhamo Ozer Chenmo (Reena) na Sljemenu.

Ven. Alak Rinpoche, Genla Lobsang Norbu (Drago) and Lhamo Ozer Chenmo (Reena) na Sljemenu.