O 14. GANOR DZOGCHEN RINPOCHE-ovom BORAVKU U HRVATSKOJ, UČENJIMA I INICIJACIJAMA KOJE JE DAO UČENICIMA PADMASANA CENTRA ZA BUDHISTIČKI STUDIJ I MEDITACIJU ZASNOVANOG NA RIME TRADICIJI .

 

Učenja i inicijacije iz terton tradicije koja je Ganor Dzogchen Rinpoche ostavio u hrvatskom budhističkom centru Padmasana.

14. Ganor Dzogchen Rinpoche ima nadahnut način podučavanja koji dolazi iz neomeđenog prostora oslobođenog uma tertona vođenog čistom vizijom spontanog postignuća velikog Dzogchena. Rinpocheov način iniciranja učenika u tantru daleko je od formalnog izvođenja tantričkog rituala i stvar je njegove osobne realizacije stupnjeva tantričke yoghe, pa to ostavlja dubog i neopisiv dojam na prisutne. Njegovi su savjeti i upute potpuno praktične prirode a takvo je i njegovo vodstvo u Dzogchen način uvodnih meditacija koje su lako primjenljive jer proizlaze iz njegovog osobnog iskustva i direktnog viđenja potrebe kod učenika.
Rinpoche je prvog dana učenja dao vanjsko budhističko utočište u skladu sa tri prve yane po staroj školi podjele na 9 yana cjelovitog dostignuća ploda. Zatim je objasnio što zapravo znači utočište i zašto je ono neminovno u praksi dharme kao i  razine primjene utočišta kao uzroka za  posljedičnu transformaciju cjelokupnog mentalnog potencijala u pozitivno stanje kao osnovu za čistu viziju koja se treba postepeno razviti kod praktikanta kroz razvojni stupanj tantre. Zatim je bilo objašnjeno kakva su pravila i koristi od primanja utočišta te tri dodatna ponašanja koja treba slijediti. Zatim se nastavilo sa obrednim načinom primanja pratimoksha i upasaka pravila ponašanja kako bi se stekla pažnja u odnosu na 10 negativnih činova tijela, govora i uma. Na kraju je Rinpoche objasnio značenje bodisattvinih zavjeta i tantričkih prisega a potom se pristupilo cjelovitom obrednom načinu primanja istog.To je bilo popraćeno učenjem o dragocjenom umu bodichite, njenom uzroku i plodu.  Nakon toga Rinpoche je dijelio prisutnima duhovna imena iz Dzogchen tradicije uz popratno otsjecanje malog pramena kose sa tjemena glave svakog učenika te izdavanjem potvrde o primljenom utočištu.
Idućeg je dana uslijedio DorSem Wang, inicijacija u mandalu Buddhe Vajrasattve, gospodara svih mandala, u aspektu oca+majke (yab+yum) blaženstva i praznine. Rinpoche je dao inicijaciju i praksu na osnovi Terme Chokgyur Dechen Lingpe čime su obuhvaćene sve razine praksi na Budhu Vajrasattvu. Poslije je uslijedila cjelodnevna praksa i meditacija na Vajrasattvu sa Ganor Rinpocheom što je samo po sebi bilo blagoslov za mentalni kontinuitet prisutnih učenika. Na kraju je Rinpoche prenio na prisutne Lung ili usmenu transmisiju korijenskog teksta svoje Terme Vajrasattve. Ova se Terma ukazala Rinpocheu na brdu Mahakale (Shiwatse) pored spilje Mahasiddhe Shawaripe nedaleko Dorjee Dena ili Budha Gaye u Indiji. Usmena transmisija ovog  NamTera ima neprocjenjivu vrijednost za postignuća kod učenika u budućnosti a prenesena je umom mudrosti majstora na um učenika.

Narednog dana uslijedilo je učenje o specifičnosti Yidama Crvenog Yamantake (Dorjee Jigje Marpo) ili kratko She-Mar, kao ljutitog aspekta Crvenog Yamantake. Ovo se učenje zove ChogDung. Inicijacija ili Wang izvedena je u sistemu Maha Yogha tantre (Neldjor Chenpo) prve od tri unutarnje tantre prema staroj podjeli na 9 Yanas u Nyingma tradiciji. She-Mar je dan u aspektu Yab+Yum (otac+majka) i temelji se na čistoj viziji mandale She-Mar-a i glavnog božanstva Crvenog Yamantake u mandali koje je Rinpoche-u dalo direktnu transmisiju a koja je potom zapisana ljudskim pismom.

 Ovu je viziju Rinpoche imao tokom njegovog povlačenja u šumski retrit u Arunachalu u blizini indijsko-butanske granice poslije završenog recitiranja 1 700 000 mantri božanstva u vanjskom, unutarnjem i tajnom aspektu kroz praksu u Tsa-Lung Yoghi. Rinpoche je imao viziju She-Mar-a neposredno nakon pojave mentalne moći (sidhi) kao znak usavršenosti u mantrayani kada je snagom mantričkog zvuka uspio saviti poput lista papira komad drveta kvadratičnog oblika širine podlaktice i debljine dvanaest centimetara na kojem su bili ispisani korjenski slogovi mantri She-Mar-a koji su bili potpora za unutarnju yoghu tokom Rinpocheovog povlačenja. Ovu je She-Mar terma praksu Rinpoche prenio H.H. Dalai Lami. Kratka sadhana koju je Rinpoche ispisao rukom i ostavio Padmasani kao dnevnu praksu učenicima koji su od njega primili inicijaciju predstavlja sažetak ove terme.Uz ovo Rinpoche je dao i usmenu uputu o disanju i vizualizaciji opažanja vlastitog tijela neomeđenog poput praznog prostora u skladu sa Dzogchen Treg Choeg i Lhun Drug Thog Gel tradicijom za razvoj tri vrste tijela duge; „ ja lus“ ili „rDorje sKu“ (dijamantno tijelo poput duge), „ Od sKu „ (svjetleće tijelo) i „ ja lus phowa chen-po“(tijelo duge velike transformacije). Ako se ostvari kroz trening uma prvo od ova tri tijela, poslije smrti ovo tijelo će emitirati dugin spektar boja 5 transcendentalnih mudrosti i smanjiti se u svojoj veličini. Na kraju će nestati u dugi a ostatak će činiti samo nokti i kosa. To se postiže kroz praksu Trekcho. Tijelo „ Od sKu“ postiže se kroz Dzogchen Thogal. U času smrti tijelo će se rastvoriti direktno u svijetlost ne ostavljajući ništa iza sebe. Dugino tijelo velike transformacije „ja lus phowa chenpo“ će se transformirati u nerazorivu formu sastavljenu od duginog svijetla i nastaviti živjeti kroz tisuće godina sa svrhom poduke podobnih učenika.   Nakon toga ovo će se tijelo razložiti i stopiti sa prvobitnom osnovom „darmatu“. Crveni Yamantaka predstavlja mudrost Manjushrija koja potiskuje smrt a praksa na ovo tantričko božanstvo kroz postignuća u tri klase unutarnje yoghe omogućuje razvoj tri vrste tijela duge.
Slijedeći je dan uslijedila zajednička meditacija na Crvenog Yamantaku uz trening u vizualizaciji razvoja suptilnog tijela kod učenika sa svrhom pročišćenja njihovog mentalnog opažanja od utjecaja negativnog  karmičkog potencijala. Ovo je bilo popraćeno recitiranjem mantri božanstva u cilju akumuliranja pozitivnih potencijala  i uz unutarnju vizualizaciju predstavlja  svrhu ove prakse u Maha yoghi u koju su učenici inicirani. Na kraju je Rinpoche prenio rLung  Terme Namcho Mingjur Dorje Gonter na prisutne čime je kod njih stvorena osnova za cjelovitu  realizaciju u budućnosti a na osnovu njihove prakse i uloženog truda.

Narednog je dana Rinpoche izveo „Tse-pa Me Tse-wang“, inicijaciju u Amitayusa za porast životne sile i dug život učenika. Ovo opunomoćenje ima osnovu u tri tradicije;

  1. Jangtsen Nying-po Terma
  2. Koncho Chedu
  3. Bimala Mitra Nying-thig u kojem je suštinska kapljica Guru Rinpoche-a u aspektu Guru-a Ratna Tot reng Tsal.

U nastavku seminara u prvom od naredna četiri dana Rinpoche je inicirao učenike u Medicinskog Budhu (Sangye Menla Yidam) na osnovu Namcho Mingyur Dorje Gonter Terme čija tradicija je započela sa Bodhisattvom Avalokiteshvarom i prenijela se na dolje na majstore u ljudskom području preko Bodhisattve Jampel Marpo, Sun-kar i Pandite Pao na Tabo Lagye, Tabo Chubye, Bimalamitru, Guru Rinpoche-a, Tertona Namcho Mingyur Dorje-a, Ragya Asya-u i dalje na nosioce ove velike medicinske loze sve do danas u neprekinutoj lozi usmenog prijenosa kroz realizirane učitelje.

DoChak Chilkor Sangye Menle (Medicinska pješčana mandala) koja je bila postavljena u  H.D.L-u u Zagrebu 2006 godine u organizaciji HBD Padmasane potječe iz ove izvorne transmisije koja je sačuvana kao Terma.
Nakon toga uslijedila je zajednička praksa Medicinskog Budhe  po izvornoj sadhani Ringtsin Jnana-e i usmena transmisija mantri Medicinskog Budhe uz pojednostavljenu mentalnu kreaciju mandale medicinskog polja. Nakon prakse Rinpoche je prenio usmenu transmisiju izvornog teksta (terme), čitajući „srcem“što je bio blagoslov i sjeme za realizaciju aktivnosti Medicinskog Budhe u svijesti učenika u budućnosti.        
Idućeg je dana uslijedila inicijacija u skupinu zaštitnika iz obitelji „kali“.Ova se skupna inicijacija zasniva na „Ringtsin Ja-cun Njing-po Ter“-mi. Inicijacija u četiri protektora „Ma Gon Dza Dor Zhi“uključuje Ekadzati, Mahakalu (Gonpo Legden), Sachok Rahulu i Damchena (Dorje Legpa). Obično se prakticira kao Suma za otklanjanje različitih prepreka poznata kao Ma-Dza-Tham Sum, kada je Mahakala (Gonpo Legden) osobni tajni Yidam praktikanta.

Zadnjeg je dana uslijedila završna ceremonija sa Tsogom poznata kao Ganachakra (Tsogs chi Khorlo), poziv na slavlje skupine božanstava mudrosti iz mandale Dor Sem-a gospodara svih mandala, (Dor Sem Tsog). Ovim se odala zahvalnost svim Budhama, bodhisattvama i tantričkim Yidamima na pruženim blagoslovima i opunomoćenjima za primljene specifične tantričke prakse iz posljedičnog kotača Vajrayane. Ujedno se ovim ritualom i tsog-om akumuliraju zasluge (vrline) i pročišćuju svi sveti tantrički zavjeti (tajne mjere kao enigmatska zaštita uma tantričkih praktikanata).
Potom je prinesena velika mandala majstoru kao zadnja zahvala učenika na primljenom učenju i opunomoćenjima sa molitvom ponovnog susreta sa mudrošću uma majstora u ovom istom životu.
Rinpoche se zahvalio na pažnji svim prisutnima i dirljivim riječima dao do znanja da će se ponovo vratiti u hrvatsku karmičkom silom iz prošlosti koja ga veže za dvoje njegovih  studenata Lobsang Norbu-a (Drage) i Marice Ozer (Reene), koji su prisutni ovdje u Hrvatskoj ne slučajnošću već za to postoje duboki razlozi koji imaju korijen u njihovim prošlim životima kada su bili njegovi učenici u Tibetu. Silinom preuzetih zavjeta oni su prethodnica duhovnih majstora na određenim područjima na kojima će se pojaviti autentično i snažno Budhino učenje terton loza u budućnosti i formirati Sangha, rekao je na kraju Rinpoche te zamolio sve prisutne da pomognu na različite načine u ispunjenju misije koju njegovi učenici nose.
Rinpoche je u slobodne dane između učenja posjetio Rijeku, Opatiju i mala mjesta uz more uključujući i Mošćeničku Dragu i Staru Mošćenicu. Na povratku u Zagreb posjetio je spilju u Fužinama,  prisutnima dao blagoslov Phurbe, bio u Karlovcu i na rijeci Mrežnici na mjestu gdje je bio bačen pijesak velike trodimenzionalne pješčane mandale Medicinskog Budhe te obišao Nacionalni park Plitvice.
U slobodno se vrijeme šetao Zagrebom, bio u Maksimiru na Bundeku, Jarunu, Medvednici i drugim mjestima i ostavio na sve one koje je susretao nezaboravno iskustvo posebnog.

Osim toga Rinpoche je van termina za učenje iscjeljivao ljude i primao one sa psihičkim problemima, dijelio različite zaštite i savjete i inicirao u okviru posebnog psihičkog tretmana u Božanstvo Hayagrivu, Vajrapani-a i Garudu te u Avalokiteshvaru svijetla za one sa depresijom.U toku par dana kroz njegovu je sobu u Tuškanovoj prošlo više od 50 ljudi koji su primili njegovu pomoć i bili pažljivo selektirani za tu priliku.

Rinpoche je četrdesetorici članova centra Padmasana koji čine unutarnje tijelo Društva darovao dragocjenu Termu u obliku male statue Guru Dewa Chenpo-a (aspekt Guru Rinpoche-a), izvora sreće i blaženstva. U ovoj statui pohranjene su supstance iz 56 izvora(ringtsel), relikvija kao što su (terma) supstance Guru Rinpoche-a, Garab Dorjee-a, Atishe, Mandarawa  jamtsen, Melong Dorjee-le, crna pilula 16 Gyalwe Karmape, relikvije od 1do16 Karma-pe, dragocjene supstance Tai Sittu-pe od 1 do 12 života, djelić kose Guru Rinpoche-a, relikvije Gyalwe Karma-pe iz njegovih 7 života u kojima nije jeo meso, dragocjene pilule Kyabje Trulshik Rinpoche-a i nektar za dugi život nastao u Maratika pećini, dragocjene pilule dakini Mandarawe iz pećine u Tso Pemi, dragocjene supstance od 25 velikih Tertona, dragocjeno ulje iscijeđeno iz kamene terme sadašnjeg Ganor Rinpoche-a, zemlja iz Tso Peme, Dorje Dhena  i Sikhima te zemlja iz 39 svetih mjesta Tibeta, Indije, Butana i Nepala na kojima su boravili veliki bodhisattve i tantrički yogini-siddhe u prošlosti. Ova statua znak je primljenog utočišta i zavjeta kao i tantričkih praksi živuće terton loze. Ako se nosi uz tijelo štiti od opasnosti, naprasne smrti, ranjavanja, bolesti i štiti od metaka one koji kroz primljene prakse razviju nedvojbenu vjeru u um gurua kao izvora mudrosti i blaženstva. Dodjela ovih malih dragocjenih statua-termi članovima Padmasane potvrda je i njihovog susreta i veze sa terton lozama i transmisijama koje tek trebaju uslijediti u budućnosti na ovom području.Ova će terma po riječima Ganor Rinpoche-a učvrstiti kod učenika povjerenje i probuditi inspiraciju i tako postati blagoslov za buđenje posebne vjere u svijesti učenika koja treba postati osnova na kojoj će se Budha Dharma istinski prenijeti na ovo područje.

14. Ganor Dzogchen Rinpoche jedan je od onih rijetkih tibetanskih lama koji su boravili u Rime centru Padmasana u Zagrebu a čije će ime ostati trajno zapisano u povijesti ovog budhističkog društva i budhizma u Hrvatskoj.    

    

 
Na zagrebačkoj Medvednici
Na jezeru Bundek
Šetnja Opatijom
 
 
Na zagebačkoj Medvednici

Na jezeru Bundek

Šetnja Opatijom

 
 
U gradskom parku Opatije
Odmor u Staroj Moščenici
Privatni susreti u Opatiji
 
 
U gradskom parku Opatije

Odmor u Staroj Moščenici

Privatni susreti u Opatiji

 
 
U spilji Fužine
U spilji Fužine
Rinpoche na Plitvičkim jezerima
 
 
U spilji Fužine

U spilji Fužine

Rinpoche na Plitvičkim jezerima

 
 
U razgledavanju Plitvica
Rijeka Mrežnica, mjesto gdje je prosipan pijesak trodimenzionalne medicinske mandale početkom mjeseca studenog 2006 god
Rinpoche tokom učenja u Zagrebu
 
 
U razgledavanju Plitvica

Rijeka Mrežnica, mjesto gdje je prosipan pijesak trodimenzionalne medicinske mandale početkom mjeseca studenog 2006 god
Rinpoche tokom učenja u Zagrebu

 
 
Rinpoche tokom mantra prakse sa učenicima iz 'Padmasane'
Rinpoche u vrijeme davanja terma-inicijacija
Tokom učenja u Zagrebu
 
 
Rinpoche tokom mantra prakse sa učenicima iz 'Padmasane'

Rinpoche u vrijeme davanja terma-inicijacija

Tokom učenja u Zagrebu

 
 
Dorsem tsog molitva prinosa
Tokom inicijacije
Mandala prinosa
 
 
Dorsem tsog molitva prinosa

Tokom inicijacije

Mandala prinosa

 
 
Crveno licitarsko srce u rukama Rinpochea kao dio zahvale za sve dobiveno simbolično predstavlja zavjetno opredjeljenje svih članova centra 'Padmasane'
Rinpoche na tronu prije završnog blagoslova učenicima
 
 
Crveno licitarsko srce u rukama Rinpochea kao dio zahvale za sve dobiveno simbolično predstavlja zavjetno opredjeljenje svih članova centra 'Padmasane'

 
Rinpoche na tronu prije završnog blagoslova učenicima

 
 
Rinpoche okružen sanghom H.B.D. 'Padmasane'
 
 
Rinpoche okružen sanghom H.B.D. 'Padmasane'