Inicijacije

Inicijacije u Bijelog Manjushrija i Medicinskog Buddhu u lipnju 2006.

O nama


Članovi H.B.D. 'Padmasane' od 15. do 18. 06. 2006. bili su na studijskom izletu u Italiji na Laghi del Verginese u blizini grada Ferrare u prirodnom izoliranom ambijentu zelenila i jezera. Slušali učenja i primili inicijacije u tantričku lozu Bijelog Manjushrija od II Dalai Lame Genden Gyatso-a i Medicinskog Buddhe u tradiciji Rangyang Dorje, Rigdzin Loseng Nyingpo i Tome Gyampo-a.

Hla Ram-pa Geshe Alak Tsawa Rinpoche iz Sera Jhe elitnog tibetanskog budističkog sveučilišta u Indiji, podučavao je i inicirao prisutne članove 'Padmasane' zajedno sa talijanskom skupinom buddhista iz Bologne iz buddhističke udruge 'Jamtsei Gyetsa'.

Upasaka Lobsang Norbu (predsjednik 'Padmasane' u Zagrebu) i osobni prijatelj iz zajedničkih studijskih dana u Seri, Alak Tsawa Rinpochea prevodio je simultano sa tibetanskog na engleski i hrvatski učenja i inicijacije. Lama Alak Tsawa Rinpoche, Upasaka Lobsang Norbu i Geshe Samten (osobni asistent Rinpoche-a), imaju želju povezivanja hrvatske buddhističke udruge 'Padmasana' i talijanske buddhističke udruge 'Jamtsei Gyetsa' u svrhu zajedničkih retreata, poduka akademske razine u buddhističkoj doktrini sutre i tantre, otvaranja novih centara u Europi i razmjene učenja sa drugim buddhističkim lozama i učiteljima u tradiciji i duhu nesektaštva, a na osnovi dobivenih blagoslova H.H. 14. Dalai Lame za ovaj projekt i u okviru pismenog opunomoćenja od Njegove Svetosti.

Inicijacija i seminar u Zagrebu  20. 21.i 22. rujna 2006

O nama

Ven. S.E. Gangten  Trulku Rinpoche, majstor Dzogchen-a (Kunzang  Pema  Nampar Gyalwa), nosilac Longchen  Nyinthik  loze i 9 inkarnacija Tertona  Pema  Lingpa-e (1450-1521) koji je manifestacija Guru Rinpoche-a (Padmasambhave) i Longchen Rabjampa-e, u Zagrebu tokom učenja na tronu okružen  Sanghom koju čine članovi centra za budhistički studij i meditaciju Padmasana.   

20. rujna u popodnevnim satima Rinpoche je inicirao članove Padmasane u praksu na Guru Padmasambhavu  u aspektu „Pema Tho Treng Tsal“, kojom se steklo opunomočenje za sve razine praksi u ovoj tradiciji od kriya yogha-e  pa  do tsa-lung- tik-le yogha-e na razini nadhija, kapljica i prana-e. Osnova za ovu praksu su preliminarije „Ngon-dro“ po tekstu „Kun-Sang-dgongs-pa-kun-dus“, koji je sastavio H.H. Dudjom Rinpoche (Jigdral Yeshe Dorje), uzvišeni poglavar Nyingma škole i korijenski učitelj Gangten Trulku  Kunzang  Pema Nampar  Gyalwa-e, nosioca doktrine drevne Gangteng  Sangak Choling samostanske tradicije. Ovaj preliminarni tekst ima izvornu liturgijsku osnovu u famoznoj „Lucidnoj suštini“, tekstu kojeg je sastavio Terdak Ling-pa.     

21. rujna u dopodnevnom i popodnevnom zasjedanju Rinpoche je podučavao izvanrednom vještinom, lakoćom i spontanošću Dzogchena (neomeđenog poput prostora), 9 yana (puteva ili načina postignuća stanja oslobođenja i prosvjetljenja) objasnivši filozofska polazišta, metodu i postignuće svake od 9 yana. Rinpoche je započeo sa objašnjenjem puta Shravaka-yana-e, Pratyeka-yana-e, Bodhisattva-yane, obuhvativši bazično učenje Vinaya-pithaka-e i savršenog puta Sutre (Parchen), nastavivši sa obrazloženjem Vajra-Yana-e sa unutarnjom podjelom na 6 klasa tantre; Kriya-yoghom, Upa-yoghom, Yogha-tantrom, Maha-yoghom,  Anu-yoghom i Ati-yogha tantrom. Zatim je bilo posebno riječi o postignuću (plodu) u praksi po Ati-yogha sistemu. Sve realizacije su svrstane u dvije skupine. U Trechog  skupinu ulaze sva postignuća zasnovana na treningu odsijecanja uzica svih konceptualnih mentalnih predodžbi kao proizvoda neznanja dualističkog uma i konačno rastakanje tijela u atome a prevođenje uma u stanje Dharmatha-u (istinske prirode uma).   
Trogel skupina sadrži  postignuće duginog tijela ili Velike Phowe cjelovitog ostvarenja Dharmakaya-e. Ova metoda znana je i kao „skok u sam centar“.
Objašnjenje 9 yana dato je u tradiciji Dzogchena a pripada staroj temeljnoj školi puta Nyingmapa.
Kao posebne preliminarije za Dzogchen u tradiciji Trogel,  Sangha studijsko-meditacijske grupe, centra Padmasane koristi tekst „La-mi-nel-djor-chin-labs-char-phe-bs“ili „Kišu blagoslova“ kao Guru Yoghu na Tso-kye Dorje, zasnovanu na sedmo-dijelnoj molitvi. Ova Guru Yogha je osnova za akumulaciju pozitivnih vrlina za praksu i retrit u Dzog-chenu.
23. rujna, Rinpoche je za uski krug Padmasane dao poseban blagoslov i usmenu transmisiju „Lung“ za Dzog-chen od  Longchen Rajampa-e, što predstavlja sađenje sjemena za „Jasno ogledalo-sliku postignuća „ i najava je za Dzogchen retrit u Hrvatskoj u skorijoj budućnosti kada Sangha ispuni uvjete za to. Ovu rijetku transmisiju za Dzogchen, Rinpoche je prethodno dao osim u Hrvatskoj jedino u Francuskoj u toku cijele njegove turneje po Europi.     
Rinpoche je ostavio svoj blagoslov i molitvu dobrih želja za brzo postignuće u centru Padmasane kao čuvatelju njegove Dzogchen tradicije u Hrvatskoj u duhu Rime-ne-sektaštva koje Padmasana slijedi u svom programu duhovnog treninga. Predstavnik Gangten  Trulku Rinpoche-a za Hrvatsku je predsjednik H.B.D. Padmasane, Lobsang Norbu (Drago Šmalcelj). H.B.D. Padmasana  povezana je u svom meditacijskom programu sa „Yeshe Korlo“organizacijom koja objedinjuje Nyingmapa budhističke centre Amerike i Europe. Prijevod učenja na hrvatski jezik učinio Lobsang Norbu-Drago.   
Neka sve bude povoljno!!!