'RIME' - NESEKTAŠKI PRISTUP VELIKOM UČENJU
(ODREDNICA DJELOVANJA H.B.D. 'PADMASANE')

'Padmasana' – hrvatsko budističko društvo osnovao je 2001. gosp. Dragutin Šmalcelj, nakon povratka s budističkih studija u Indiji koji su trajali više od devet godina pod vodstvom ostvarenih Mahayana budističkih duhovnih majstora iz četiri tibetanske budističke škole. Kako je Dragutin Šmalcelj bio student istaknutih majstora iz različitih duhovnih tradicija uvidio je smisao, podjednaku vrijednost i snagu budističke misli i prakse u svim tradicijama. Sagledavši suštinu i vrijednosti u različitim pristupima, učenjima i razinama objašnjenja Budinih riječi doživljava dharmu kao cjelinu čije dijelove čine autentična učenja pojedinih škola, različitost filozofskih gledišta i prakse tradicijskih duhovnih loza. Gosp. Šmalcelj je postupno uvidio da sve to zajedno pridonosi stvaranju ispravnog poticaja u sveobuhvatnom osobnom duhovnom rastu kao imperativ svestranosti bodhisatvinih djelovanja na velikom Putu. Time je ujedno i onemogućena pojava ekstremnih, parcijalnih i štetnih stavova i težnji pojedinaca zasnovanih na ideji o vjerodostojnosti i nadmoćnosti jedne određene tradicije, škole ili loze čiji začetak leži na pogrešnoj motivaciji i nedostatku znanja o značaju budističke doktrine u njezinoj cjelini. Ovom se može pridodati i počesto romantični pristup budizmu prisutan kod mnogih zapadnih sljedbenika velikog Puta, zasnovan često na lokalnoj himalajskoj pučkoj tradiciji i vjerovanju te inspiriran šarolikim egzotičnim folklorom.  Propagiranje i predstavljanje Budinog učenja na takav neosviješten način je krajnje destruktivna pojava i šteti čuvanju autentičnosti i vrijednosti duhovne tradicije u cijelosti. Upravo cjelokupnost akademskog znanja, autentičnog učenja i sakupljenog duhovnog iskustva čine valjanu i cjelovitu budističku Mahajansku stečevinu mudrosti koju smo dužni sačuvati za dobro budućih generacija. Sa ovom vizijom gosp. Šmalcelj susreće u vrijeme svojih studija Njegovu svetost Dalai Lamu u Mahajanskom sveučilištu Sera Jhe gdje od njega dobiva odobrenje i blagoslov, kao nosilac 'Rime' projekta u Hrvatskoj, za osnivanje nesektaškog centra za budistički studij, kontemplaciju i meditaciju otvorenog autentičnim duhovnim učenjima i učiteljima sve četiri škole. Tako je Padmasana kao duhovna udruga zaživjela pod blagoslovom 14-og Dalai Lame, a mnogo kasnije i 17-og Gyalwe Karmape i drugih velikih učitelja kako bi se širila Budina učenja u duhu nesektaštva i služila za dobro današnjem čovjeku.
 Tibetanska riječ 'rime' znači nesektaštvo, odnosno pristup koji je nepristran prema učenjima Bude ili Budinom Putu (Buda- yani).
Buda je razjasnio 84.000 različitih tipova učenja koja su prikladna različitim kapacitetima bića. Unutar tih kolekcija učenja uključena su i ona koja se podučavaju i prakticiraju u raznim tibetanskim školama budizma kao što su Nyingmapa, Kagyupa, Gelugpa, Sakyapa i Jonang. S obzirom na to da su sva ova učenja pronikla iz prosvijetljenog uma Bude, bilo bi apsurdno govoriti koja su bolja, originalna i potpuna ili diskriminirati jedno od drugih. Kroz razumijevanje različitosti između kapaciteta pojedinaca, 'Rime' pristup uvažava različitosti između škola. Nadalje, nesektaški pristup održava sva učenja, a ujedno ih i štiti od degeneriranja.
Od iznimne je važnosti razumjeti da 'Rime' nije nova škola ili tradicija. Tijekom zanimljivog razgovora s Prečasnim Doboom Tulku Rinpocheom, direktorom tibetanskog kulturnog centra u Delhiju, gosp. Šmalcelja i mene su savjetovali da dajemo prednost izrazu nesektaštvo prije negoli izrazu 'Rime', jer je potonji često pogrešno interpretiran u tibetanskoj budističkoj povijesti kao neka nova vrsta pokreta ili tradicije koji su nametnule pojedine škole radi dominacije. 'Rime' nije ništa posebno i novo izvan postojećih glavnih škola tibetanskog budizma. Stoga tibetanski duhovni učitelji koji podržavaju nesektaški pristup - 'Rime', mogu biti pronađeni u svim tradicijama Mahayana Budizma u Tibetu. Kao primjere u tome navodimo iz 15. st. Lamu Je Tsongkhapu osnivača Gelug škole iz 19 st., Jamyang Khyentse Wangpo Rinpochea kao nositelja Sakya loze, Jamgon Kongtrul Lodro Thaye Rinpochea iz Kagyu i Nyingma tradicije, Terchen Chokgur Linpu i Patrul Rinpochea iz Nyingma škole, 15. Gyalwa Karmapu-Khakhyab Dorjea, prošlog Dilgo Khyentse Rinpochea, Prečasnog Khunu Lamu Tenzin Gyaltsena. Pored ovih učitelja postoji još čitav niz onih koji su podučavali u duhu nesektaštva. U današnje vrijeme ovaj pristup snažno su podržavali i održavali učitelja kao što su Njegova Svetost 14. Dalai Lama, Njegova Svetost 17. Gyalwa Karmapa - Ogyen Trinley Dorje, Njegova Svetost Sakya Trinzin, Arya Lobsang Thubtan Rinpoche u ime svoga učitelja-majstora Njegove Svetosti 11. Panchen Lame, Prečasni Garchen Rinpoche, Prečasni Sogyal Rinpoche, Prečasni Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Prečasni Khamtrul Rinpoche iz Dharamsale i mnogi drugi učitelji.
Daljnji se oprez odnosi na način ispravnog pristupa u funkcioniranju Rime-a što ne znači uzimanje učenja i praksi iz različitih tradicija i njihovo proizvoljno kombiniranje u raznim varijacijama. Isto bi dovelo do degeneriranja Dharme i zagađenja čistoće neprekinutih usmenih transmisija. Stoga, i u slučaju kada pojedinac prakticira učenja ili prakse iz različitih tradicija i loza, autentičnost, čistoća i blagoslov pojedine loze mora ostati kakva jest unutar same prakse.
Kada govorimo o nesektaškom pristupu, nameće se često pitanje kako to funkcionira na razini pojedinca i u budističkoj Sanghi?

  1. Jedan od načina kako slijediti Rime je slušanje i razumijevanje učenja raznih tradicija kroz njihove različite pristupe. Na primjer postoje mnogi učitelji koji su, premda pripadaju određenoj školi, studirali sutričke i tantričke tekstove kod različitih učitelja iz različitih loza, a potom ih objašnjavaju i podučavaju neodvojivo koristeći svestranost svog uvida. Kako su sve četiri škole podjednako važne imajući svaka svoje specifične kvalitete izrazio je Njegova Svetost Dalai Lama prilikom jednog podučavanja gdje je citirao Lamu Jamyang Khyentse Chokyi Lodroa;  “Kada veliki Nyingma-pa znalac Longchen Rabjam daje obrazloženje temeljnog Sakyapa teksta 'Osnove, put i plod' on to uglavnom čini iz perspektive prosvijetljenog uma Buda, dok je Sakyapa prezentacija uglavnom iz perspektive duhovnog iskustva yogija na Putu, a Gelugpa prezentacija temelji se na objašnjenju uglavnom iz perspektive načina pojavljivanja fenomena prosječnim osjetilnim bićima“. Njegova Svetost 14. Dalai Lama također je sastavio molitvu za Rime pokret koja uključuje različite osobe i loze. Tijekom predavanja 17-og Gyalwa Karmapa - Ogyen Trinley Dorje usporedio je učenja Sutra i mantra tradicija sa deblom stabla, a raznolikost učitelja nositelja loza vlastitih tradicija kao raznolike grane tog istog stabla.
  2. Drugi pristup Rime-u je kada učitelji, premda studiraju i prakticiraju u jednoj određenoj tradiciji, kasnije su u stanju uvidjeti kroz moć realizacije sve tradicije kao važne i u suštini jednake. Jedan primjer je Kagyu Yogi Prečasni Garchen Rinpoche koji je prilikom posjeta našemu budističkome Društvu bio ushićen sa činjenicom stavljanja naglaska na nesektaški pristup, rekavši da kada je bio zamoljen uraditi inspirativnu molitvu za komplementarnu prirodu svih četiriju tradicija, pojavila mu se sljedeća vizija. Vidio je Gelugpa tradiciju kao veliko deblo stabla, Sakya tradiciju kao mnoge raznolike grane, Nyingmapa tradiciju kao cvjetove koji se otvaraju na krajevima grana a Kagyu tradiciju kao plod koji iz njih niče. Stoga je svaka od ovih tradicija  neophodna s time da kroz sve dijelove toga stabla teče voda koja je djelatna dobrota ljubavi, suosjećanje i Bodhicitta kao što je podučavao Buda. Nadalje Rinpoche je dodao kako svaka od četiri škole ima mogućnost razmjenjivanja (dijeljenja) učenja sa ostalima, jer su Gelugpa i Sakyapa tradicije specijalizirale izvjesne načine kako bi zaštitile cjelokupnu raznolikost Budinog nauka, dok su Kagyu i Nyingma tradicije specijalizirale čuvanje tijek realizacije.
  3.  Pitamo se kako na razini budističke Sanghe ili društva Rime funkcionira? Čini se da postoje različiti pristupi. U našem budističkome društvu Padmasana postoji komparativni studij na razini Sutre svih učenja Stupnjevitog Puta na način kako se podučavaju u sve četiri tradicije. To je ''Lam Rim'' (Stupnjevit Put) prema Lami Je Tsongkhapi koji se temelji na radu Atishe,  ''Lam'dre'' (Osnova, Put i Plod), učenje iz Sakya tradicije, ''Ogrlica dragocjenog oslobođenja'' (eng. Ornament of precious liberation ) od Gampope koja pripada korijenskim učenjima u Kagyu tradiciji i u Nyingmapa tradiciji Patrul Rinpoche-ov tekst  ''Riječi mog dragocjenoga učitelja''.

Kako Mahayana nije drugo nego Bodhicitta (probuđena svijest), mi studiramo kroz tekstove i komentare renomiranih duhovnih majstora poput Shantideve, Atishe, Nagarjune, Ngulchu Thogme Zangpo'a i drugih. Na razini Tantre pozivaju se u gostovanja ostvareni Vajra majstori iz različitih tradicija da podučavaju različite tantričke tekstove, simboliku i prakse svojih loza. Vrlo je važno razumjeti da među velikim sustavima i učenjima kao što su klase Tantre, Mahamudra, Dzogchen iako su pojedinačno različita po specifičnosti kvaliteta, ona zajedno nisu ni u kome smislu kontradiktorna. Na primjer riječ ''Rigpa'' ili čista svjesnost u Dzogchen učenjima je od istoga značenja kao i ''priroda uma  jasne svjetlosti'' koju nalazimo u visokoj yoga tantri, premda postoje specifične razlike unutar ove dvije kategorije učenja u pogledu ''Rigpe'' i ''jasne svjetlosti''. Stoga je važno učenike izložiti različitim učenjima, s naglaskom na nesektaški pristup. Ova vrsta otvorenog pristupa naglašava razumijevanje Buda Dharme u cjelini. Članovi Padmasane ohrabruju se da prakticiraju preliminarne prakse (Ngondro), kao i prakse na ''yidam'' meditacijska božanstva za koja su primili opunomoćenja u manjim skupinama ili na povlačenjima koje je organiziralo društvo uz stručno vodstvo.

  1. Slijedeći u svom programu nesektaški model, naše je društvo sretno i počašćeno jer nosi blagoslove nekolicine eminentnih učitelja iz različitih tradicija (uključujući Dalai Lamu i Gyalwa Karmapu-Ogyen Trinley Dorjea). Zbog ovakvog otvorenog pristupa mi smo se suzdržali od izjašnjavanja pripadnosti našega budističkog društva bilo kojoj tradiciji ili jednom učitelju. Premda smo već obznanili kako poštujemo sve autentične učitelje spremni smo i djelovati u tom duhu te smo stoga počašćeni pozvati svakoga od njih da predstavi svoju tradiciju kao jednu od ravnopravnih treninga uma unutar tibetanskog Mahayana Budizma.

            Neka sve bude povoljno !!!

Tekst pripremila: Reena Šmalcelj, dopredsjednica i suosnivačica Društva
Tekst preveo sa engleskog: Petar Sugović

DUHOVNI MAJSTORI KOJI PODRŽAVAJU RIME PRISTUP

Ven. Jamyang Khyentse Chokyi Lodro Rinpoche Ven. Jamyang Khyentse Chokyi Lodro Rinpoche

 

Lama Je Tsong-kapa Lama Je Tsong-kapa

DLK H.H. Dalai Lama & H.H. Gyalwa Karmapa

H.H. Sakya Trinzin H.H. Sakya Trinzin

Kyabye Dilgo Khyentse Rinpoche Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

GR
Ven. Garchen Rinpoche

Ven. Sogyal Rinpoche Ven. Sogyal Rinpoche

Ven . Dzongsar jamyang Khyentse Rinpoche Ven. Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche