Vijesti

Geshe Alak Tsawa Rinpoche ponovo u Zagrebu
učenje od 23. do 28. 10. 2013

Alak Tsawa Rinpoche

Učenje koje je otvoreno samo članovima Padmasane-centru za budistički studij, budući da je zamišljeno kao dio budističkog studija i detaljnog duhovnog treninga u trajanju od tri godine.
Učenje je usklađeno s duhovnom tradicijom Gelug škole i autentičnom tradicijom usmenog prijenosa od pandite Gedun Drup prvog Dalaj Lame koji je bio jedan od osobnih učenika Je Tsong Khape utemeljitelja Ganden-pa, kasnije imenovanih Gelug-pa. Seminaru u Zagrebu je pristupilo trideset članova Sanghe Padmasane koji su bili spremni preuzeti zavjete za preliminarnu duhovnu praksu.
Učenje o devet razina posebnih preliminarija  'thunmo-majin-pa ngon-dro', započinje s ceremonijom uzimanja Utočišta, pratimoksha i bodhisattva zavjetima. Budući da se obično u prezentiranju mahayanskog učenja na zapadu malo, nejasno i premalo  govori o samom Utočištu, njegovoj svrsi, smislu, cilju i kvalitetama, Alak Tsawa Rinpoche je posvetio posebnu pažnju važnosti samog Utočišta kako bi studenti produbili svoje znanje i bolje razumjeli  potrebu osmišljavanja ispravne motivacije u procesu okretanja uma od lijepljenja za trivijalne svjetovne stvari. Utočište u trojakom dragulju prvi je korak u preliminarnoj praksi na budističkoj stazi, stoga je ono izuzetno važno jer omogućuje potpunu psihičku, mentalnu i duhovnu pripremu za ispravnu i cjelovitu preliminarnu praksu koja ima za svrhu akumuliranje pozitivnih vrlina koje su sam temelj svim duhovnim vježbama u sutri i tantri. Cilj je postignuće posebnog uvida o sebi i životu. U preliminarnim praksama praktikant se suočava sa svojim destruktivnim mentalnim stanjima koje treba prepoznati i pročistiti, razvijajući kroz to svjesnost o vlastitim navikama i karakteru budućih postupaka. U tom naporu suočavanja i prepoznavanja onog što je štetno praktikant treba posebne i detaljne upute koje će mu pomoći u dnevnoj praksi kako bi ona imala smisla.
Nakon toga uslijedilo je učenje na osnovi korijenskog teksta  'dGa-lDen Lha-brGye-ma'. U tom  kontekstu dato je opunomoćenje  i objašnjenje prakse na guru jogu  a na osnovi usmene tradicije Kyabje Trijang  Rinpochea  Dorje Chang-a  tutora H.H. Dalaj Lame.
Po prvi puta u mahayanskoj Gelug-pa tradiciji koja se sluša u Hrvatskoj u duhu rime-a, čulo se znalačko, autentično objašnjenje  'Yon-ten bZhi-Gyur-me' (temelj svih kvaliteta), koju je sastavio Jhe Tsong Khapa. U ovom izuzetnom korijenskom tekstu molitve obuhvaćeni su svi stupnjevi uključujući i postignuće iluzornog tijela i jasne svijetlosti (budine prazne prirode uma).
Zatim je uslijedila inicijacija u Vajrasattva tantričku praksu u jab-jum tradiciji (otac-majka), na osnovi usmenog prijenosa kojeg je Geshe Alak Rinpoche primio od istinskog jogina Pannang Rinpochea. Dalje je uslijedilo objašnjenje same prakse zasnovane na posebnoj metodi  koja omogućuje izuzetno brzo i efikasno pročišćenje uma praktikanta tokom izvođenja preliminarnih praksi.
Kao čin zahvalnosti za detaljna učenja i primljena opunomoćenja prisutni su prinijeli supstance na posvećenje i učestvovali u obrednoj molitvi Lama Chopa, međusobno dijeleći  Tsog  i torme prinesene velikoj mandali tisuću božanstava u snježnoj zemlji kako bih kroz to primili završne blagoslove. Rinpoche je nakon toga svima podijelio zaštitne vrpce i sliku statue bude iz Budha Gaye i obećao da će sve članove Sanghe Padmasane uvrstiti u svoju dnevnu molitvu. Budući da Rinpoche podučava dharmu isključivo na tibetanskom prijevod je na hrvatski odradio Dragutin Šmalcelj (Genla Lobsang Norbu), duhovni mentor H.B.D. Padmasane i Rinpocheov bliski prijatelj duže od dvije decenije.

Alak Tsawa Rinpoche i grupa